AIF projekts

AIF projekts

Galvenās aktivitātes:

  1. Izveidot biedrības zīmolu
  2. Izstrādā biedrības mājaslapu informācijas par biedrību izvietošanai
  3. Apgūt iemaņas sociālo tīklu izmantošanai efektīvai komunikācijai ar sabiedrību
  4. Organizēs tikšanos ar apvienības Apeirons pārstāvjiem pieredzes un labās prakses pārņemšanai
  5. Organizēt tikšanos ar citām Ogres novada nevalstiskajām organizācijām, kuras pārstāv bērnu un jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem ģimenes, ar mērķi apvienoties mērķgrupas vajadzību pārstāvniecībai novada sociālās politikas īstenošanā un integrējošas vides veidošanā novadā
  6. Izstrādāt biedrības stratēģiju
  7. Izstrādāt biedrības rīcības plānu 2023. -2025. gadam
  8. Apgūt un praktizēt Monitoring and Evaluation (M&E) pieeju, biedrības vadības procesu uzlabošanai
  9. Piedalīties Ogres pilsētas svētkos biedrības popularizēšanai
  10. Piedalīties Ikšķiles senlietu un ikgadējā Ikšķiles antikvariāta tirgotāju un kolekcionāru Senlietu tirgū, organizējot izsoli finanšu līdzekļu piesaistei

projekta jaunumi