29/9/2022

Tikšanās ar Ogres novada NVO

Mēs, TEPAT un KOPĀ, esam biedrība, kura pārstāv ģimenes, kurās ir bērni un jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem, no Ikšķiles apkaimes. Kopš biedrības dibināšanas brīža ir mainījušās novada robežas. Apzināmies, ka novada sociālās politikas jautājumi tiek vērtēti jaunā novada robežās, līdz ar to biedrībai, plānojot aktivitātes, ir būtiski saprast novada kopējo sociālo situāciju, apzināt kopīgo un unikālo ar citām novada biedrībām, kā arī apzināt nepieciešamās izmaiņas un stratēģiju novada sociālās politikas ietekmēšanai.

Tādēļ apzinājām NVO, kuras novadā pārstāv ģimenes, kurās ir bērni un jaunieši ar funkcionāliem traucējumiem, un aicinājām uz kopīgu tikšanos. Bijām ļoti priecīgi, ka mūsu aicinājumam tikties atsaucās biedrības “Vecāki kopā” valdes priekšsēdētāja Agita Šulca (Ogre), biedrības “ Esi radošs!” valdes priekšsēdētāja Dace Voitkeviča (Ogre), NODIBINĀJUMA KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS FONDS "UPE” valdes priekšsēdētāja Alise Rasa Lapiņa (Lielvārde). Biedrību TEPAT un KOPĀ pārstāvēja valdes priekšsēdētāja Madara Kukaine (Ikšķile) un Dace Ikauniece (Ikšķile). Diemžēl neizdevās atrast nevienu NVO no Ķeguma, kurā būtu apvienojušās vai pārstāvētas ģimenes, kurās ir bērni un jaunieši ar funkcionāliem traucējumiem.

Tikšanās mērķis bija iepazīstināt ar sevi, iepazīties ar citām biedrībām, uzzināt par sociālo pakalpojumu pieejamību Ogrē un Lielvārdē, identificēt kopīgās vajadzības un vienoties par kopīgu rīcību novada sociālo jautājumu risināšanai novadā.

Plānotās trīs stundas paskrēja nemanot. Lai arī katrai NVO ir savs un atšķirīgs stāsts, sava pieredze, katrā vietā savādāka pakalpojumu pieejamība, tomēr mūs visus vieno rūpes par kvalitatīvu sociālo pakalpojumu pieejamību bērniem, par  izglītību šodien un nodarbinātību rītdien. Sarunas laikā jautājumu vairāk kā atbilžu.

Pirmais kopīgais jautājums, kas skar un uztrauc mūs visus novadā ir projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ogres novadā” realizācija, kur plānots:

- izveidot sociālās rehabilitācijas pakalpojuma infrastruktūru 63 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Ogres novadā – Suntažu iela 2, Ogre;

- izveidot dienas aprūpes centra pakalpojuma infrastruktūru ar 10 vietām, kopumā 20 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Ogres novadā – Suntažu iela 2, Ogre;

- izveidot grupu dzīvokļa pakalpojuma (ar diennakts personāla atbalstu) infrastruktūru ar 10 vietām, kopumā 10 personām ar garīga rakstura traucējumiem Ogres novadā – Suntažu iela 2, Ogre;

- izveidot “atelpas brīža” pakalpojuma infrastruktūru ar 3 vietām, kopumā 12 personām ar garīga rakstura traucējumiem Ogres novadā – Suntažu iela 2, Ogre.

Projekta ietvaros tiks izveidotas arī 11 sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu vietas bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī izveidoto un/vai labiekārtoto vietu skaits sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem – 49 vietas.

Bažas ir par pakalpojuma pieejamību visiem novada bērniem ar funkcionāliem traucējumiem no diviem aspektiem - reālais bērnu skaits novadā un kā pakalpojumu varēs saņemt bērni no attālākām novada teritorijām. Vienojāmies, ka ir nepieciešams tikties ar Ogres novada pašvaldības pārstāvjiem un skaidrot plānoto pakalpojumu ieviešanas un realizācijas plānu (jo plānotais projekta īstenošanas beigu datums bija 2022. gada aprīlis), kā arī pakalpojumu pieejamību ārpus Ogres novada centra.

Neskatoties uz visiem sāpīgajiem jautājumiem, kurus pārrunājām, visiem bija patiess prieks tikties. Mēs ļoti ceram un apņemamies līdzdarboties, lai ģimenes, kurās ir bērni un jaunieši ar funkcionāliem traucējumiem, Ogres novadā var ne tikai būt, bet arī justies līdzvērtīgi sabiedrības locekļi.

citi jaunumi