30/9/2022

Vēlreiz ciemojāmies Apeironā

Šo tikšanos gaidījām ar nepacietību. 🤗 Šoreiz kopā ar Ivaru sarunā piedalījās arī apvienības Apeirons vides pieejamības eksperts Jurģis Briedis un nodarbinātības pakalpojuma vadītāja Ināra Korņeva. Ja pirmajā tikšanās reizē, mums bija daudz vispārīgu jautājumu, tad šoreiz jau mūsu jautājumi bija daudz konkrētāki.

Tikšanās laikā pārrunājām mūsu iegūto pieredzi labdarības izsoles organizēšanā ikgadējā Ikšķiles senlietu tirdziņā. Ivars dalījās savā pieredzē par apvienības Apeirons organizēto labdarības izsoli. Ļoti vērtīgi un daudz pārdomu. 🤔 Ja šāda saruna būtu bijusi pirms mēs organizējām savu labdarības izsoli, iespējams šo to būtu darījuši savādāk...

Protams, kā jebkurai NVO arī mums ļoti būtisks ir jautājums par finansējuma piesaisti. Jautājām Apeirona pieredzi un par sadarbības partneriem Lihtenšteinā, Norvēģijā un Islandē un ziedojumu vākšanas pieredzes pārņemšanu no NVO šajās valstīs. Ivars un Jurģis labprāt dalījās savos iespaidos par redzēto Lihtenšteinā un Norvēģijā. Sarunas laikā sapratām, ka sociālo pakalpojumu jomā atšķirības ir pārāk milzīgas ne tikai valsts un pašvaldību nodrošinātajos pakalpojumos, bet arī sabiedrības attieksmē un vērtībās. Ļoti iespējams iegūtā pieredze par ziedojumu piesaisti kādā no šīm valstīm, nebūtu pielietojama pie mums un gaidīto rezultātu nebūtu iespējams iegūt. Ivars mūs mudināja izstrādāt ziedojumu programmu un vērsties pie vietējiem uzņēmējiem un starptautiskiem labdarības fondiem, kā arī attīstīt saimniecisko darbību un veidot pakalpojumu dizainu. Īpaši uzsverot - dažādot finanšu avotus!

Kopumā šo abu tikšanos laikā esam noskaidrojuši - apvienības Apeirons pieredzi darba organizācijā, struktūras veidošanā, finanšu resursu piesaistē ilgtermiņā, par sniegtajiem pakalpojumiem, par sadarbību ar valsts iestādēm, pašvaldību un citām NVO, par ziedojumu piesaisti organizācijas darbībai un aktivitātēm, par aktuālajiem projektiem, par publicitāti, par realizētajiem projektiem, par ārvalstu sadarbības partneru piesaisti, par biedrības stratēģiju, par iekšējo dokumentāciju un lietvedību. Taču vēl svarīgāk - esam ieguvuši krusttēvu! 💓

Protams, ka Apvienības Apeirons un Ivara Baloža pieredze ir milzīga un to nav iespējams aptvert divu tikšanos laikā, tādēļ  mēs ļoti ceram tikties vēl. Lai arī mums katram ir savs darbības lauks, tomēr mērķis veidot iekļaujošāku un pieņemošāku sabiedrību mums ir kopīgs.

citi jaunumi