Autors-Stefans
Mēs veidojam iekļaujošu kopienu, lai bērni un jaunieši ar funkcionāliem ierobežojumiem un viņu ģimenes, var ne tikai būt, bet arī justies līdzvērtīgi sabiedrības locekļi.
atbalsti

Konsultācijas

Mēs sniedzam individuālas bezmaksas konsultācijas, kā saņemt nepieciešamo valsts un pašvaldības atbalstu un pakalpojumus ģimenēm, kurās ir bērni vai jaunieši ar funkcionāliem ierobežojumiem.

Aktivitātes

Mēs rīkojam radošās darbnīcas un interešu grupas bērniem un jauniešiem ar funkcionāliem ierobežojumiem, atbalsta grupas viņu ģimenēm, kā arī integrējošus pasākumus kopienā.

Izglītība

Mēs organizējam izglītojošas tikšanās ar dažādu jomu profesionāļiem, ar mērķi sniegt zināšanas un izpratni, kā uzlabot dzīves kvalitāti ikkatram un visiem kopā.

Mūsu sapnis

Mūsu sapnis ir kopienas centrs TEPAT Ikšķilē, kurā VISI bērni un jaunieši var pavadīt laiku KOPĀ, piedalīties dažādās nodarbībās un saņemt speciālistu pakalpojumus.

Tikmēr vecāki šajā laikā varēs veltīt laiku citām sev svarīgām lietām un gūt tik nepieciešamo atelpas brīdi.

Tā būs pašiem sava māja ar dārzu, kur nodrošināsim ikvienam bērnam jēgpilnas aktivitātes un pilnveidošanās iespējas, kā arī organizēt nometnes skolas brīvlaikos.
Autors: Rūdolfs
atbalsti

Sadarbības partneri

Es vēlos veicināt atbalstošu, atvērtu un iekļaujošu vidi savā pilsētā Ikšķilē, lai manai meitai būtu iespēja dzīvot pilnvērtīgu, jēgpilnu un laimīgu dzīvi, par kādu sapņo katra bērna vecāks.

Tādēļ man bija svarīgi izveidot biedrību, lai kopīgiem spēkiem mēs radītu vidi, kur iepazīt vienam otru, nebaidīties, pieņemt un līdzdarboties. Ieguvējs ir un būs ikviens.

Es ticu, ka kopā mēs to varam un izdarīsim.
Madara Kukaine
Biedrības dibinātāja
Kopš dēla dzimšanas mēs sevi saucam par ikšķiliešiem. Mēs ticam un jūtam, ka Ikšķile ir kas vairāk par vietu, kurā atrodas mūsu māja - tā ir kopiena, kurā vairums cilvēku viens otru sauc par “savējiem”.

Biedrība “Tepat un Kopā” mums un mūsu dēlam Haraldam dod iespēju satikt “savējos” - tikt sadzirdētiem, saprastiem un veidot mūsu mājas par labāku vietu, kur būt!

Mēs ticam tam, ka jo vairāk mēs viens otru iepazīsim un izpratīsim, jo veiksmīgāk un jēgpilnāk spēsim mijiedarboties.
Agnese, Edgars, Haralds un Nora Semjonovi