29/8/2022

Rīcības plāna kalšana

Sākumā šķiet, ka doma tikties un veidot rīcības plānu pirms 1.septembra, pirmdienas vakarā, ir bijusi pilnīgi neprātīga, jo ar mums tāpat kā skolēniem 2.septembrī, nevaram un nevaram sakoncentrēties. 😄 Dotais laiks 3 stundas nav daudz. Par laimi mūsu skolotājai - organizāciju psiholoģei, supervizorei un mācību trenerei Laumai Žubulei, tomēr izdodas mūs nofokusēt un drīz vien mēs varam turpināt strādāt tālāk no vietas, kur brīnišķīgajā vasaras dienā Turbās kopā ar Laumu beidzām veidot mūsu stratēģiju un ieskicējām galvenās mūsu prioritātes.

Šodienas tikšanās uzdevums bija katrai prioritātei noteikt vismaz 3 uzdevumus, tālāk katram uzdevumam vismaz 4 apakšuzdevumus, tālāk katram apakšuzdevumam definēt 2024.gada un 2027.gada vēlamos rezultātus, kā arī noteikt nepieciešamos resursus un atbildīgo. Un visbeidzot sastādīt konkrētu laikam plānu pirmajam gadam. Pirms ķērāmies pie darba, stāstā par domāšanas cepurēm, Lauma mūs vedināja būt atvērtiem, nekonkurēt savā starpā un ļauties dažādiem skatījumiem.

Lai arī sākotnēji likās neiespējami, tomēr mums izdevās 50 minūtēs paveikt neticamo - no vispārīgas prioritātes nonākt līdz konkrētiem uzdevumiem un konkrētam atbildīgajam. 😇 Šķiet, gaisā pat varēja just apņēmību un milzīgu koncentrēšanos. Šādas reizes ļauj apjaust, cik mums apvienojoties ir liela jauda, un dod iedvesmu darboties tālāk.

Paldies Laumai Žubulei par profesionalitāti! Nākamais izaicinājums - kā šo dzirksti uzturēt ikdienā un noturēt ilgtermiņā…

citi jaunumi