20/9/2022

Nopietna saruna ar Laumu

Tikšanās ar organizāciju psiholoģi, supervizori un mācību treneri Laumu Žubuli ir sirsnīgas un jaukas, taču kopā mēs darām ļoti nopietnas un biedrībai nozīmīgas lietas.

Visi kopā esam kopā radījuši mūsu stratēģiju, veikuši SWID analīzi un esam izveidojušo rīcības plānu. Šodienas uzdevums biedrības valdei ir 🗒️ atbilstoši izvirzītajiem uzdevumiem, novērtēt esošo situāciju, rīcības plāna uzdevumiem izstrādāt efektivitātes indikatorus, noteikt kā un cik bieži mērīsim.  Un atkal un atkal noteikt katram uzdevumam un apakšuzdevumam termiņu un atbildīgo. Ļoti nopietni, atbildīgi un nemaz ne vienkārši, ja visu grib tagad un uzreiz. 🙈

Velkot paralēles ar sportu, šobrīd visi kopā trenera (Laumas 😄) uzraudzībā esam iezīmējuši distanci, esam noteikuši vēlamo katra distances posma sasniegšanas laiku. Ir atskanējusi svilpe, noplīvo starta karogs 🏁un mēs esam startējuši, esam distancē. Ir apjukums, neticība saviem spēkiem, jo distance ir gara un izaicinājumiem pilna, bet ir iedvesmojoši dzirdēt mūsu atbalstītāju uzmundrinājumus un just prieku par veiksmīgi pārvarētajiem pirmajiem šķēršļiem.

Mēs ticam, ka mums izdosies 😉 izveidot vienotu sabiedrību, kurā ikviens būs pieņemts un visi jutīsies labi. 😇

Paldies Laumai par iespēju aizpildīt biznesa canvu! Ļoti interesanti un vērtīgi bija ieraudzīt biedrību no šāda skatu punkta.

citi jaunumi