SIF projekts

SIF projekts

Projekts Kopā spējam vairāk"

Projekta norises laiks 01.01.2023.-31.10.2023.

Projekta izmaksas 9985.00 EUR

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Kontaktpersona Dace Ikauniece, m.t. 20121129

Projekta mērķis ir veicināt brīvprātīgo darbu vietējā kopienā un piesaistīt vismaz 10 aktīvus vietējās kopienas iedzīvotājus kā brīvprātīgos, praksē pielietojot mentora sniegtās zināšanas un pieredzi darbā ar brīvprātīgajiem, veicinātu vietējās kopienas pilsonisko līdzdalību un sociālo atbildību, sekmējot brīvprātīgā darba attīstību vietējā kopienā.

Projekta aktivitātes:

1. tikšanās ar pieredzējušu mentoru, lai iegūtu teorētiskas un praktiskas zināšanas brīvprātīgo piesaistei, noturēšanai, iesaistei biedrības pasākumu organizēšanā, brīvprātīgā darba ilgtspējas nodrošināšanai.

2. iedvesmojošas sarunas neformālā gaisotnē par brīvprātīgo darbu ar vietējāskopienas interesentiem, kurās piedalīsies 2 pieredzējuši brīvprātīgie, kuri dalīsies savā pieredzē, lai iedvesmotu un motivētu klātesošos iesaistīties un kļūt par brīvprātīgajiem biedrībā.

3. individuālas sarunas ar interesentiem un brīvprātīgā darba līgumu slēgšana.

4. komandas saliedēšanas pasākumi, brīvprātīgo komandas izveidošanai, biedrības pasākuma aktivitāšu ideju ģenerēšanai un saliedēšanai.

5. pasākums, kurā brīvprātīgie iesaistās pasākuma organizēšanā un aktivitāšu vadīšanā pasākuma laikā.

Sagaidāmie projekta rezultāti- veicināts brīvprātīgais darbs vietējā kopienā, iekļaujoša un pieņemoša vietējā kopiena, pilsoniskā līdzdalība un sociālā atbildība kopienā.  

Projekta norises vieta - Ikšķile, Ogres novads.

projekta jaunumi