26/9/2023

Tikšanās ar palīdzēsim.lv

Mūsu piedzīvojums brīvprātīgo pasaulē nebūtu iespējams, bez mūsu fantastiskajiem mentoriem nodibinājuma Palīdzēsim.lv".

Šajā laikā atklājām brīvprātības brīnumu un iepazināmies ar mūsu brīnišķīgajiem brīvprātīgajiem, ar kuriem kopā tiešām spējām paveikt vairāk! 🫶😍

Šodien kopīgi ar palīdzēsim.lv komandu pārrunājām kopīgi paveikto un dalījāmies nākotnes plānos.

Mūsu secinājums - mums tas nebūtu izdevies, ja mūs ceļā neatbalstītu mūsu fantastiskās mentores no Palidzesim.lv. Mēs visu šo laiku ne tikai guvām 1000% atbalstu, padomus, iedrošinājumu, uzmundrinājumu, iedvesmu, bet arī iepazinām viņu radīto burvīgo palīdzēsim.lv pasauli. Palīdzēsim.lv meiteņu nesavtīgums ir apbrīnojams! 💗

Visu projekta laiku palīdzēsim.lv stāvēja mums blakus - tiešā un pārnestā nozīmē.

Mēs ne tikai izmantojām projektā norunātās 5 tikšanās reizies, kur pārrunājām gan gatavošanos katrai projekta aktivitātei - nefromālās sarunas ar brīvprātīgajiem un dārza svētkus, un arī kopīgi izvērtējām kā mums ir veicies un ko mēs varētu darīt labāk, bet arī zvanījām, rakstījām katrā mulsuma un nedrošības brīdī. Tā ir tik fantastiska sajūta, kad izveidojas kas vairāk par formālām sadarbības attiecībām. Tas ir kā iegūt jaunus draugus, kuri priecājas par panākumiem un uzmundrina, kad kaut kas neizdodas kā cerēts, kuri dalās ne tikai ar zināšanām un padomiem, bet pat ar konču paciņu un teātra biļeti, lai mēs varētu iepriecināt savus brīvprātīgos.

Tā kā iepriekšējās fantastiskās sadarbībās esam ieguvuši radiniekus - mums ir krustēvs - Ivars Balodis no invalidu un viņu draugu apvienības Apeirons, krustāmte - Ilze Švarcbaha, tad droši varu teikt, ka šī projekta sadarbība mums ir devusi vecāko māsu (pat trīs - Ilze Skuja, Laura Šteina un Elīna Meinerte), kura ir mums kā paraugs un kurai, kad mēs izaugsim lieli, ļoti, ļoti vēlētos līdzināties...

Fantastiskās palīdzēsim.lv meiteines - no sirds paldies jums! 🙏🤗💞

Lai top jums un mums! 😉🪄

Projekts “Kopā spējam vairāk”.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrija piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

citi jaunumi