Discover EU iekļaušana

Discover EU iekļaušana

Projekts Piedzīvo ceļojumu pa Eiropu 2023-2024

Projekta norises laiks 01.03.2023.-31.08.2024.

Projekta izmaksas 11 293.20 EUR.

Pasākumu finansiāli atbalsta Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra no Eiropas Savienības budžeta līdzekļiem.

Kontaktpersona Dace Ikauniece, m.t. 20121129

Projekta mērķis  ir dot iespēju jauniešiem ar ierobežotām iespējām doties ceļojumā pa Eiropas valstīm, popularizējot videi draudzīgu ceļošanas veidu. Projekta ievaros jauniešiem būs iespēja iepazīt citu Eiropas valstu kultūrvidi un tās sabiedrību, paplašināt savu redzesloku, iegūt jaunas zināšanas un izpratni par ceļošanu, un dalīties ar savu pieredzi ar citiem kopienas jauniešiem un interesentiem. Projekta mērķis jaunatnes darba kontekstā ir uzlabot jauniešu socializēšanās un saskarsmes prasmes, veidot ciešāku saikni ar kopienas iedzīvotājiem, celt jauniešu pašapziņu un radīt iekļaujošāku sabiedrību, veicināt jauniešu patstāvību.

Projekta aktivitātes:

1. Jauniete kopā ar atbalsta personu dosies ceļojumā Rīga - Parīze - Roma - Rīga.

2. Divi jaunieši kopā ar atbalsta personu dosies ceļojumā Rīga - Prāga - Berlīne - Amsterdama - Rīga.

3. Divi jaunieši kopā ar atbalsta personu dosies ceļojumā Rīga - Budapešta - Roma - Rīga.

Sagaidāmie projekta rezultāti- jaunieši būs iepazinuši citu Eiropas valstu kultūrvidi, izglītojušies un paplašinājuši redzesloku, apguvuši dažādas digitālās prasmes, kļuvuši patstāvīgāki un pašpārliecinošāki.

projekta jaunumi