13/5/2022

Arī mūsu nākamais projekts “Kopā šeit un tagad!” ir apstiprināts!!!

Šis ir mūsu pirmais solis iekļaujošākas vietējās kopienas virzienā. Un cik forši, ka sāksim ar jauniešiem! Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras izsludinātajā Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam konkursā “Atbalsts iniciatīvām jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanai sabiedrībā” esam ieguvuši finansējumu 6944,16 EUR apmērā.

Projekta ietvaros laika periodā no 2022. gada 1. augusta līdz 2023. gada 31. janvārim:

  • 10 jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem un 5 jauniešiem bez funkcionāliem traucējumiem organizēsim 8 meistarklases, kuru laikā jauniešiem būs iespēja iepazīt vienam otru, izprast un sadraudzēties, kā arī iespēja apzināt savas intereses, spējas un talantus, veidot interešu grupas kopīgai darbībai ilgtermiņā.
  • jaunieši kopā veidos filmu, kuras tēma, scenārijs, pats filmēšanas process būs jauniešu kopā izdomāts un radīts.
  • kopā ar jauniešiem, viņu vecākiem un novada sociālās politikas veidotājiem noskatīsimies jauniešu veidoto filmu.

citi jaunumi